Wieża Eiffla w Paryżu, Francja

Tak jak Wielki Mur Chiński jest wizytówką Chin, a piramidy są symbolem Egiptu, tak Wieża Eiffla od razu przywodzi na myśl Francję – a konkretnie Paryż. Trudno być w Paryżu i nie zobaczyć tego „cudu ze stali”.

Historia

Pomysł Wieży Eiffla, która miała upamiętniać 100-lecie rewolucji francuskiej, został stworzony na paryską wystawę światową w 1889 roku. Budynek miał podkreślać potęgę inżynierską Francji i możliwości tamtej epoki.

Nazwa budowli sugerowałaby, że jej pomysłodawcą był Eiffel. Jednak tak naprawdę wieżę zaprojektowało jego dwóch pracowników Maurice Koechlin i Émile Nouguier, od których Gustave Eiffel odkupił prawa autorskie oraz prawa do własności intelektualnej projektu.

W 1884 roku opracowano wstępny projekt wieży, która miała mieć 300 metrów wysokości. Decyzję o zbudowaniu akurat projektu Eiffla podjął minister handlu – odpowiedzialny za wystawę. Na lokalizację stalowej konstrukcji wybrano Pole Marsowe, gdzie miała mieć miejsce wystawa światowa.

Prace przygotowujące teren pod wieżę zostały rozpoczęte w 1886 roku. Budowę nadzorował Maurice Koechlin. Pierwszym etapem było wybudowanie czterech kamiennych fundamentów pnących się na 8 i 14 metrów w górę. Fundamenty ukończono w 1887 roku.

Warto wiedzieć, że w czasie budowy Wieży Eiffla powstał „Protest artystów” – przeciwko budowie wieży – który podpisało wiele znanych i szanowanych osób, między innymi pisarz Aleksandre Dumas i rzeźbiarz Eugène Guillaume.

Wieżę Eiffla ukończono w 1889 roku.